In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Ballast i betong

Hej Arne!

Jag har lite frågor kring ballast i betong. Om jag har förstått en del saker rätt så är det vanligare med krossad sprängsten i dagens betong än ballast av natursten? Vad finns det för fördelar för betongtillverkare att använda den ena ballstsorten framför den andra?

När ballsten utgörs av sprängsten, hur hanteras den innan den används i betong, det vill säga tvättas den, samt om så är fallet hur går tvättningen av ballst till? Är det troligt att olika sprängämnesrester i form av kvävoxider, nitrater och ammoniak finns kvar i sprängstenen när den nyttjas som ballast?
Tacksam för svar!
mvh Jonas

Hej Jonas,
Av miljöskäl vill man minska
utvinningen av naturballast. Krossballast från berg blir därför allt vanligare i betong. Tillgången på naturballast minskar också genom att täkttillstånden begränsas. Omställningen till kross har pågått under ett antal år. Den procentuella ballastfördelningen kross/natur i betong är idag genomsnittligen cirka 50/50. Det kan vara bra att veta att den största mängden ballastuttag i vårt land går till vägbyggnad och som fyllning. Betongens andel är endast cirka 20 procent. Naturballasten har under årtusenden formats till avrundade korn, vilket medför en idealisk form för användning i betong. I kross har kornen en större yta, vilket medför ökad åtgång av cement. I en process ”kubiseras” ofta krossballasten för att minska denna olägenhet och samtidigt slå isär korn som delvis spruckit men ändå hålls samman. Det är vanligt att man blandar kross och naturballast i samma betong. Vid betongtillverkning är det viktigt att få en bra gradering av olika kornstorlekar, som åskådliggörs i den så kallade siktkurvan. Vid användning av endast kross är det svårt att få en bra gradering i storleksintervallet 0-4 millimeter. Dels blir det för mycket material i 0-0,125 millimeter, men material saknas i intervallet 0,125-1 millimeter. Vid användning av kross kan det då vara fördelaktigt tillsats av naturballast eftersom det reducerar cementhalten. Lyckligtvis finns det vanligen ett överskott på den saknade fraktionen i våra grustäkter. Av miljö- och kostnadsskäl vill man å ena sidan minska cementanvändningen, och av samma skäl vill man å andra sidan minska användningen av naturballast. Forskning i frågan har genomförts och mer behövs. Vid utvinning av ballast ur berg används 0,2 kilo sprängmedel per ton berg. Någon tvättning sker normalt inte av ballasten. Bedömningen är att mängderna är så små att det inte behövs och att eventuella kvarvarande rester blir inkapslade i betongen av bindemedlet och att de därmed inte kan medföra påvisbar skada på människor och miljö.

One Response to “Ballast i betong”

Tanja Berkanmars 4th, 2012 at 05:29

Varför är det inte lämpligt att använda gammal betong som ballast när man gör ny betong?

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!