In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

NCC bygger om vid Umeå Centralstation

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga nya spår, perronger och en betongtunnel vid Umeå Centralstation. Ordervärdet är cirka 240 MSEK och arbetena påbörjas den 1 juli 2010.

Umeå Centralstation byggs om för att klara den trafikökning som Botniabanan förväntas bidra till. Hanteringen av gods flyttas ut från centrala Umeå till en ny godsbangård utanför staden.

Flytten gör det möjligt att förvandla Umeå Centralstation till en renodlad persontågsstation.

I NCC:s uppdrag ingår byggandet av två nya plattformar samt bullerskydd mot stadsdelen Haga.
För att förbättra förbindelserna mellan området Haga och de centrala delarna av Umeå ingår också en 80 meter lång betongtunnel under järnvägsområdet.

NCC ska också genomföra omfattande spårarbeten för det nya resecentret Umeå C.

Plattform 1 på Umeå Centralstation planeras bli klar för persontrafik den 30 maj 2011 och hela ombyggnadsarbetet ska vara klart den 1 oktober 2012.

Orderregistrering sker i det andra kvartalet 2010.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!