In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Umeåarkitekturen enligt Anna Zimdahl

Idag har redaktionen korrekturläst en egenannons om Betonggalan,  en text om Meag Va-systems nya betong som dödar bakterier, och skrivit en innehållsförteckning för nummer 3. Nu är det bara två dagar kvar till tidningen ska till tryck och det är mycket att tänka på. Redaktionen har också kontaktat Anna Zimdahl på Link Arkitektur för att ta pulsen på Umeå. Vad tycker hon fattas i den norrländska staden vid älven? 

Vad ritar du på just nu?
- En situationsplan för ett nytt bostadsområde på Umedalen, några kilometer västerut från Umeås centrum.

 Vad tror du  Umeå behöver?
- Vi behöver mer arkitektur! Jag skulle vilja vara med och skapa ett Kulturens hus i Umeå med en stark profil. Det skulle bli en samlingspunkt för stadens invånare och en attraktion för besökare.

Vilken av de befintliga byggnaderna i  Umeå  tycker du mest om?
- Jag gillar många gamla byggnader i stadens centrum både i trä och tegel. Men en favorit är Thulehuset som med sin höjd och strikta form är ett fint landmärke (60-tal troligen).

Hur bör staden planera framöver?
-Jag tycker man ska värna om olikheter och stilar för att visa att man utvecklas och för jag tror att fler människor då kan trivas i en stad. Gärna ta stora grepp och tänka helhet när man planerar staden men ge stort utrymme för friare utformning när man kommer till de olika delarna i programmet.

 I vilken utsträckning bör Umeåborna  själva få tycka till om olika projekt?
- Gärna att man för öppna dialoger och samlar idéer tillsammans i början så att man kan diskutera och bemöta olika argument på ett givande sätt. Det är ända sättet att förankra nya idéer, byggplaner. Alla vill ju bli lyssnade på så egentligen är det ganska lätt att få känna sig mer delaktig i stadens beslut. Men resultatet det kan ibland krocka med politikerbeslut.

 Hur är en duktig Umeåarkitekt?
- Jag tänker att det är nog ungefär samma oberoende vilken stad man jobbar i. Kreativitet och styrka att driva egna idéer är viktigt,  tillsammans med kunden och andra konsulter.  Arkitektens roll är ofta att hålla i alla bollar samtidigt.

 Av vilken kommun i Sverige bör  Umeå se och lära?
- Helsingborg. Jag gillar deras insatser inför de senaste bomässan där de lyckades att vända sig mot vattnet på ett sätt som Umeå skulle kunna inspireras av. Vi har vår breda umeälv genom staden men den är inte omhändertagen som det är idag.

Vad är det viktigaste att tänka på när  Umeå expanderar?
- Utöka det aktiva, kommersiella och kulturella centrumet, skapa utrymme för blandad bebyggelse med olika funktioner. Undvika att bygga fast sig i lösningar som passar bara för bilister (köpcentrum). Tänka på hållbarhet och klimatfrågor både vad gäller utformning, material och drift.

Hur ser  Umeå ut om tjugo år?
-Jag hoppas att det finns massor av nya spännande hus i och utanför staden. ”Staden mellan broarna”-projektet har skapat fler parker och aktiva ytor i staden. Och att Umeå var kulturhuvudstad 2014 har fört med sig massor av trevliga ikoner inom arkitekturen. Arkitektstudenter och arkitekter från hela världen reser till Umeå för att titta på hållbar vacker arkitektur byggd i ett kallt klimat! Umeå har en vackrare och aktivare sida mot vattnet – äntligen! Kanske är närhet till glesbygd då ett plus?

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!