In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Betonggalan 2010 – de nominerade är…

Från och med 2010 inför Tidskriften Betong en årlig prisutdelning i olika kategorier. Priserna delas ut under en så kalla gala, Betonggalan, som i år äger rum på Stora Berns den 23 september.

En utsedd jury nominerar tre kandidater i varje kategori. När kandidaterna är utsedda ges möjlighet för Tidskriften Betongs läsare och även andra att rösta. Vinnarna tillkännages på Betonggalan.

Årets Betongforskare 2010

Jury: Betongföreningens Forskningsråd

Robert Larsson, tekn.lic. Cementa
För hans lic-arbete publicerat 2010, SBUF-rapport 2009 samt praktiskt samarbete med ett flertal betongtillverkande företag och SBUF.

Jan-Erik Jonasson, professor, LTU
Har under mer än 40 år försett betongbranschen med stort kunnande, grundläggande forskningsrön och praktiska hjälpmedel. Det intressantaste senaste avtrycket på betongbranschen är hans utveckling av två koncept; för uttorkning och för glättning. Han har därvid designat, modellerat, programmerat och säkerställt ett nytt program för uttorkning i betong.

Carsten Vogt, tekn.dr. CBI Betonginstitutet
För avhandlingen ”Ultrafine Particles in Concrete – Influence of Ultrafine Particles on Concrete Properties and Applications to Concrete Mix Design” som blev klar i april 2010.

Den 31 mars till den 4 april är det Betongfeber här på hemsidan samtidigt som Tidskriften Betong har monter på Nordbygg? Hur gör du?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Årets betongarkitekt 2010

Jury: Tage Hertzell, arkitekt SAR, Katarina Lundeberg, arkitekt, In Praise of Shadows och Bo Göran Hellers, professor emeritus KTH Arkitekturskolan.

Rachid Lestaric
Restaurang Buco Nero på Roslagsgatan i Stockholm var tidigare ett parkeringsgarage. Rachid Lestaric nomineras för sin renoverade och blottlagda vägg som förhöjs till en taktil yta. Nya inslag av betong i olika funktioner och ytbehandling i trappa , mur,  bar och handfatsenhet är väl utförda i en hög hantverksmässig nivå och skapar arkitektoniska element med exponerad platsgjuten betong.
Läs mer

Inga Varg, Rosenbergs
Flat Iron är ett föredömligt exempel på nära och respektfullt samarbete mellan arkitekt, stomkonstruktör och elementtillverkare. Trots sin tyngd gör fasaderna, som består av sandwichelement monterade förskjutna i förband, ett lätt intryck. Leken med fogar och blindfogar lyfter byggnaden. Tyngden skyddar mot buller och risker i bangårdens närhet. På grund av trafiken har byggnadsarbetet minimerats genom kranstyrd montering av byggnadsdelar.
Läs mer

Anders Törnqvist, Anders Törnqvist Arkitkektkontor
Mörrum Konferenscenter är ett byggnadsverk i den mindre skalan, definitionsmässigt på gränsen mellan hus och anläggning. Där visas möjligheterna med materialet betong, från den skulpturala utformningen, där de lokala förutsättningarna har tagits tillvara på ett skickligt sätt, till bra val av ytor.
Läs mer

Nu är Betongfeber över. Nästan 100 inlägg på en vecka. Vad tyckte du?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Årets betongkonstruktör 2010

Jury: Ali Farhang, Ramböll, Sten Forsström, Sweco och Mats Emborg, professor LTU.

Bo Westerberg,  eget företag
Bo Westerberg har gjort framstående insatser för att överföra forskningskunnande till normer för praktiskt konstruktionsarbete, bland annat beträffande högpresterande betong. Under de senaste åren har han varit en av dem som arbetat mest med Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2, vilken utkom under våren 2010.

Kent Arvidsson nominerad till Årets betongkonstruktörKent Arvidsson, WSP
Kent Arvidsson har som teknisk doktor specialiserat sig på höga hus. Han är en flitigt anlitad handledare för olika examensarbeten och då framför allt hur betongstommar beter sig i just höghus. Just nu är han inblandad i ett jordbävningsdimensionerat 26-våningshus i Azerbadjan och har tidigare varit konstruktör i projekt som Oslo Plaza och Kista Science Tower. Kent har bland annat medverkat vid utvecklingen av ett nytt pelardäcksystem samt arbetat fram riktlinjer hur betonggolv och väggar skall armeras för att  komma tillrätta med sprickproblematiken.

Mats Burtu, Sweco
Motivering: Mats Burtu har som konstruktör specialiserat sig på tunnelkonstruktioner för väg och järnväg , dels friliggande betongtunnlar (”Cut and Cover”) dels betongkonstruktioner i berg samverkande med berget (”Liner”). Med djup kunskap om uppträdande hos betong och berg samt om arbetsmetoder har han i samarbete med övriga specialister utformat ändamålsenliga betongkonstruktioner som utnyttjar de möjligheter som materialet betong erbjuder.

Den 25 september är det Träffpunkt Betong 14 på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Ska du gå?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Årets betongentreprenör 2010

Jury: Mats Wahlsten, Betongindustri, Curt-Arne Carlsson, Färdig Betong och Göran Lundström, Betongbanken

Nils Ohlin, JSB Bygg
För sina insatser när Mörrum Konferenscenter byggdes med sina många exponerade, platsgjutna ytor. De böljande, organiska formerna komplicerade gjutningen men trots präglas byggnaden av noggrannhet  i utförandet och detaljerna.

Thomas Gren nominerad till Årets betongentreprenörThomas Gren, TG Betongarbeten
Har genom mångårig och utvecklingsbenägen entreprenadinsats starkt bidragit till att gjutningsarbetena utvecklats positivt både produktionstekniskt och ergonomiskt. Senast var Thomas pionjär vid utvecklingen av stabiliserad självkompakterad betong vid bjälklagsgjutningar för JM.

Bengt Andersson, HA-Bygg
Utförde betongarbetena på Gert Wingårdhs kända privatvilla VillAnn. Har det senaste året varit inblandad i de stora betongarbetena på det nya reningsverket i Göteborg.

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets montageledare 2010

Jury: Svensk Betongs montagesektion

Mattias Wikman, Högsbols Montage
Motivering: Nomineras för sina insatser som montageledare när ett niovånings P-hus i Hyllie Malmö uppfördes. Är ordningsam, har en mycket god organisationsförmåga och är lätt att samarbeta med. Han är mycket omtyckt av personal, företagsledning, kunder och leverantörer.

Krister Collin, Starka Betongelement
Motivering: Nomineras för sina insatser vid Kristianstad Arena och P-huset i Malmö hamn. Han är mycket omdömesgill, lätt att samarbeta med, lugn och sansad och har ett gott förtroende hos kunderna.

Patric Svedberg, Strängbetong
Motivering: Har det senaste året varit arbetsledare för uppförandet av stommen till en 19 våningar hög kontorsbyggnad i Göteborg. Kontakten med beställare, kunskapen, planeringsförmågan, hanteringen av personal, säkerheten, uppfinningsrikedomen och ordningen gör honom till en komplett montagearbetsledare.

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets betongdesigner 2010

Jury: Roger Andersson, chefredaktör Tidskriften Betong och Alexandra Cederquist, designreporter Tidskriften Betong

Tove Adman
Tove Adman överraskar alltid och tänjer gränserna, ofta med humoristiska inslag. Betongen är rå, den ska synas och inte misstolkas. Med hårt arbete och vilda idéer har hon placerat, inte bara sitt eget namn i designvärlden, utan även betongens.
www.toveadman.se

Stina Lindholm
Med sitt företag Skulpturfabriken har Stina Lindholm genom åren gett oss produkter med enastående design och finish. Betongen får gärna färgas in och kombineras med andra material, alltid på ett mycket smakligt och stilrent sätt.
www.skulpturfabriken.se

Johan Forsberg
Med sitt golvur i bakgrunden på TV 4:s morgonsändningar har Johan Forsberg tagit betongen in i Sveriges vardagsrum. Han varierar skickligt betongen från ytor med mycket porer till helt släta ytor. Hans betongreliefer med serierutor från Rip Kirby är ett fascinerande bidrag till inredningsdesignen.
www.forsbergform.se

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets miljöpris 2010

Jury: Karin Pettersson, chef teknik och utveckling Swerock, Mats Öberg, ansvarig plattform bostäder NCC och Mats Björs, vd Byggherrarna

Max Hamburgerrestaurang
För en grundligt genomtänkt miljöprofil som är unik för restauranger i Europa och där betongens hållbara egenskaper utnyttjats på ett exemplariskt sätt.

Svenska Bostäders passivhus Blå Jungfrun
För ett föredömligt utnyttjande av betongens goda egenskaper beträffande täthet och fuktsäkerhet som på ett enkelt sätt bidragit till ett energieffektivt hus.

Malmö kommuns kväveoxidreducerande gatubeläggning på Amiralsgatan
Med sitt fullskaleprojekt med titandioxid i gatubeläggningen och de efterföljande provningarna har Malmö kommun fört betongbyggandet framåt inom miljöområdet.

Sorry, there are no polls available at the moment.

10 Responses to “Betonggalan 2010 – de nominerade är…”

Maria Holmqvistseptember 8th, 2010 at 09:56

Hej! Försökte rösta på Årets miljöpris, men får meddelandet att det är fel på sidan. Likadant för mina kollegor!

Mvh Maria Holmqvist, Svenska Bostäder

Roger Anderssonseptember 8th, 2010 at 11:22

Hej, det kommer in röster regelbundet så det är inget fel på röstfunktionen. Däremot kanske vissa webbläsare har svårt med scriptet. Vi beklagar det och ber er som får felmeddelande att skicka era röster direkt till mig på mejl roger@betong.se.

HC Hanssonseptember 14th, 2010 at 11:16

Detaljerad information om felet på webbsidan

Användaragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
Tidsstämpling: Tue, 14 Sep 2010 09:15:15 UTC

Meddelande: ’swfmacmousewheel’ is undefined
Rad: 63
Tecken: 4
Kod: 0
URI: http://www.betong.se/?p=2534

Meddelande: Failed
Rad: 19
Tecken: 5927
Kod: 0
URI: http://www.betong.se/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2

Meddelande: Object doesn’t support this property or method
Rad: 1
Tecken: 434
Kod: 0
URI: http://www.betong.se/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.50

Detta fel kommer då jag försöker rösta på Patric Svedberg på denna sida.

Roger Anderssonseptember 14th, 2010 at 11:23

Tack för informationen. Jag vet att vissa datorers webbläsare har problem att läsa det script vi använder. Men vi får hela tiden röster så det är inte fel på vår sida. Ni får gärna rösta manuellt genom att mejla mig roger@betong.se.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!