In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Rösta fram årets betongvinnare

Nu är nomineringarna klara till årets betongpriser. Tre nomineringar finns i varje kategori och det är ni som nu avgör vem vinnaren är genom att rösta. Samtliga vinnare tillkännages på Betonggalan den 29 september på Grand Hotel i Stockholm. Det är bara möjligt att rösta en gång per dator.


Årets Betongforskare

Jury: Betongföreningens Forskningsråd

Riktlinjer: I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets Betongarkitekt

Jury: Tidskriften Betong

Riktlinjer: Nominering av tre arkitekter grundat på projekt färdigställda i Sverige under innevarande eller föregående år via en tremannajury. Valet av arkitekt, verksam i Sverige, underställs Tidskriften Betongs läsare via dess hemsida. Priset ska vara årligt återkommande.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets betongkonstruktör

Jury: Ali Farhang, Ramböll, Sten Forsström, Sweco och Mats Emborg, LTU

Riktlinjer: Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets betongentreprenör

Jury: Mats Wahlsten, Betongindustri och Curt-Arne Carlsson, Färdig Betong.

Riktlinjer: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets montageledare

Jury: Svensk Betongs montagesektion

Riktlinjer: Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets betongdesigner

Jury: Tidskriften Betong

Riktlinjer: Har under året aktivt bidragit med kreativ betongdesign eller konst som sticker ut.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

Årets Miljöpris

Jury: Karin Pettersson, chef teknik och utveckling Maxit, Mats Öberg, ansvarig plattform bostäder NCC och Pia Öhrling, Piacon

Riktlinjer: Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.

Läs mer om alla de nominerade!

Sorry, there are no polls available at the moment.

14 Responses to “Rösta fram årets betongvinnare”

Nominerade i kategorin Årets Betongkonstruktör 2011 » Betong.seseptember 1st, 2011 at 03:54

[...] Jan Olofsson arbetar som avdelningschef för projektering vid Bro och Anläggning inom Skanska Sverige / Teknik. I sitt projekteringsarbete har Jan jobbat med ett stort antal stora och tekniskt avancerade betongkonstruktioner för Skanska. Han har under många år varit drivande och jobbat aktivt att föra in kunskaper från forskningsvärlden inom betongområdet i entreprenörernas vardag. Jan försöker alltid finna produktionsanpassade tekniska lösningar för sina konstruktioner så att normer och krav efterlevs i ett ingenjörsmässigt tänkande. Här röstar du på de nominerade! [...]

Nominerade i kategorin Årets montageledare 2011 » Betong.seseptember 1st, 2011 at 03:56

[...] Jan Grönborg har under de senaste åren varit ansvarig över montaget av ett antal större prefabstommar med kvalificerade krav på utförande, arbetsmiljö och kvalitet. Exempel är kontorshuset och hotellet på Stockholm Waterfront till Peab och pågående Kv. Isafjord Hus 21 till NCC, båda under tuffa förhållanden. Förutom att han styr det praktiska montaget på byggplats på ett föredömligt sätt har han även förmågan att i sitt dagliga arbete få med sig alla administrativa arbetsuppgifter gällande utförande, arbetsmiljö och kvalitet samtidigt som han får personalen att dra åt samma håll under montagetiden. Jan har utifrån detta blivit utsedd att vara montageledare på första etappen på nya sjukhusbyggnaden på Nya Karolinska Solna, ca 75000 kvm bjälklagsyta med montagestart i oktober 2011. Här röstar du på de nominerade! [...]

Nominerade i kategorin Årets Betongforskare » Betong.seseptember 2nd, 2011 at 09:43

[...] Magnus Åhs nomineras för sin doktorsavhandling “Redistribution of moisture and ions in cement based materials”. I denna visar han bland annat hur man kan mäta fukt i betongkonstruktioner ute i fält under varierande temperaturförhållanden. Han har också mätt s k scanningkurvor, dvs övergångskurvor mellan desorptions- och absorptionsisotermerna, och visat hur man använder dem för att på ett korrekt sätt utvärdera omfördelningen av kvarvarande byggfukt i betonggolv. Med en helt ny metod har han också, tillsammans med EMPA i Zürich, mätt omfördelning av alkali vid olika fuktnivåer för att få underlag till att bestämma kritiska fukttillstånd för jonvandring i betong. Här röstar du på de nominerade! [...]

Nominerade i kategorin Årets Miljöpris 2011 » Betong.seseptember 2nd, 2011 at 10:22

[...] Entreprenör: NCC Construction Sverige AB (Avd Anläggning, Region Sthlm/Mälardalen 
Gamla Årstabron som stod klar 1929 fyller fortfarande en viktig funktion i Stockholms tågtrafiksystem. Under 2005 påbörjades en renovering av bron som planeras vara klar 2012. När fler transporter flyttas till järnväg bidrar det till att minska klimatpåverkan. Om människor reser med tåg och gods transporteras på järnväg är det nästan alltid bättre för miljön än om transporten sker med andra transportslag. Renoveringen av Årstabron bedöms som ett tekniskt komplicerat projekt i en känslig miljö. Den tekniska livslängden skall säkerställas till ytterligare 50 år och  renoveringen syfta till att bibehålla sitt utseende samt säkerställa och öka den bärande kapaciteten för tågtrafiken. För att möjliggöra en fullgod samverkan mellan befintlig kvarvarande betongkonstruktion och en ny pågjutning, krävs en betong med minimala krympningsegenskaper. Detta krav ledde fram till att NCC, Trafikverket och Projektengagemang i samverkan gemensamt fann att den enda möjliga vägen att lösa uppgiften var nyttja injekteringsbetong och dess egenskaper. Injekteringsbetong är en gammal beprövad metod för grova konstruktioner utvecklad under 1940-talet för såväl reparationer som nyproduktion. I det här projektet har metoden utvecklats så att även tunna, i princip krympfria, pågjutningar kan göras med modern injekteringsbetong. Armering monteras och sten placeras i form varefter hålrummen fylls med injekteringsbruk. Projektet har tagit fram ett cementbruk med de egenskaper som krävdes för de mycket speciella förhållanden som ytskiktsrenoveringen av Årstabron har, bl a att gjuta uppåt (som det innebär i valvtaken) med fullgod vidhäftning till den gamla kvarvarande betongen. Positiva miljöeffekter har erhållits genom valet av denna metod. Stor andel sten i betongen ger minskad cementhalt med upp till 50% vilket innebär i det här projektet en minskning av CO2utsläpp med ca 200 kg per m3 betong. Den reducerade krympningen möjliggör också att reducera mängden krymparmering. I detta fall sparar vi ca 16kg CO2 utsläpp per m2 pågjutning (tjocklek ca 90 mm) pga minskad armeringsmängd, potentialen bör vara den dubbla. Modern injekteringsbetong möjliggör även användandet av 100% krossat material i betongen, vilket också är en stor miljöfördel och även nya innovativa lösningar har utvecklats inom områden som t ex arbetsmiljö. Här röstar du på de nominerade! [...]

Nytt rekord: Över tusen röster! » Betong.seseptember 8th, 2011 at 01:32

[...] Det har nu gått en vecka sedan röstningen till Årets betongpriser började och redan har över 1 000 röster kommit in. Det är nästan lika många som hela förra årets, trots att det återstår tre veckor av röstning. Över 800 unika besökare var inne på hemsidan i måndags vilket är säsongsbästa. Rösta här [...]

Nytt rekord: 1280 röster! » Betong.seseptember 12th, 2011 at 10:18

[...] Trots att röstningen till Årets betongpriser kommer pågå ända fram till den 26 september har vi redan nu slaigt fjolårets rekord. Då inkom drygt 1100 röster. Just nu har 1280 röster inkommit och det är otroligt jämnt i de flesta kategorier. Vi har också sålt över 500 biljetter till prisutdelningen på Grand Hotel i Stockholm den 29 september. Rösta här [...]

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!