In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Månadens bloggare: Skogen är som betongen!

Vad är bäst för miljön – trä eller betong? Trä, svarar företrädare för träindustrin – trä är en förnybar byggmetod, där naturen återskapar råvaran. Betong, svarar vi i betongbranschen – betong är en förnybar byggmetod, där naturen återskapar råvaran.

Betong består av berg och sten, vilket finns i nästan obegränsad mängd. Det man tar ut av naturen är förhållandevis lite och dessutom återbildas kalksten i ungefär samma takt som den förbrukas. Jordskorpans kalkstensinnehåll beräknas att räcka i överskådlig tid och råvaran finns på nära håll, i den svenska berggrunden. När betongen hårdnat blir den till berg igen, men formad efter människan behov. Med tiden återgår betongen till kalksten och kretsloppet är fullbordad!

Dessutom är betong robust, den möglar inte, lagrar energi och begränsar bränder. Och precis som skogen suger betong upp koldioxid – under hela sin livslängd!

Att bygga med betong är hållbart – men hur kan vi bygga ännu mer hållbart? Detta är en fråga vi arbetar aktivt med i såväl cement- och betongföretagen som i Svensk Betong. Vi arbetar även med frågan i projekt tillsammans med Sweden Green Building Council och i Betongföreningens Hållbarhetsråd. Genom att sammanställa fakta kring miljöriktigt byggande med betong och framförallt föra in betongkompetens tidigt i byggskedet kan vi dra nytta av betongens fulla potential att bygga långsiktigt hållbart för morgondagens behov.

Vad är bäst för miljön? Båda, är nog det mest riktiga svaret – rätt material på rätt plats.

Med betong bygger vi för livet!

One Response to “Månadens bloggare: Skogen är som betongen!”

Petterseptember 29th, 2011 at 05:45

Jo visst allt går tillbaka till naturen förr eller senare, men utan livscykelanalyser som tar hänsyn till energi och miljöpåverkan av framställnings- och återvinningsprocesserna ekar argumenten tomt. Kanske har ni rätt, men när ni inte nämner de enorma energimängder som går åt från vagga till grav är det svårt att ta ovanstående text på allvar. Magkänslan säger att träindustrin ligger bättre till där, kan ni visa att så inte är fallet?

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!