In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Referenslista till Jonas Holmgrens artikel i nr 4 2011

I senaste numret skrev Jonas Holmgren om sina nästan 40 åriga erfarenhet av forskning kring sprutbetong. Av platsbrist fick vi inte med den långa referenslistan, men som utlovat finns den här.

Referenser

Alemo, J., Holmgren, B.J. & Skarendahl, Å. 1986. Stålfiberbetong – provning och värdering. Stockholm: Byggförlaget.

Ansell, A. 1999. Dynamically Loaded Rock Reinforcement. Doctoral Thesis, TRITA-BKN. Bulletin 52, 1999, ISSN 1103-4270, ISRN KTH/BKN/B–52—SE.

Ansell, A. 2004. A finite element model for dynamic analysis of shotcrete on rock subjected to blast induced vibrations. Proc. 2nd International Conference on Engineering Developments in Shotcrete, 4 October, Cairns, Queensland, Australia. Shotcrete: More Engineering Developments. Leiden: Balkema.

Ansell, A. & Holmgren, B.J. 2007a. Sprutbetongs krympning – fiberinblandning för bättre sprickfördelning. SveBeFo rapport 87, Stockholm 2007, ISSN 1104 – 1773, ISRN SVEBEFO-R—87—SE.

Ansell, A. 2007b. Shotcrete on rock exposed to large scale blasting. Magazine of Concrete Research, 59(9), 663-671.

ASTM C-1018, 1992. Standard test method for flexural toughness and first-crack strength of fibre-reinforced concrete (using beam with third-point loading), Annual book of ASTM Standards, Vol 04.02 Concrete and Aggregates, ASTM, Philadelphia, USA.

Bäck, L. & Oscarsson, J. 1995. Fältundersökning av sprutbetongdräner i tunnlar utsatta för lufttrycksvariationer vid tågpassage. TRITA-BKN. Examensarbete 51, Byggnadsstatik 1995, ISSN 1103-4297, ISRN KTH/BKN/EX–51–SE

Fredriksson, A. et al. 1996. Dräner för bergtunnlar – funktion och utformning. Ringen och yttre tvärleden, Projekt nr 320.

Hahn, T. & Holmgren, B.J. 1979. Adhesion of shotcrete to various types of rock surfaces and its influence on the strengthening function of shotcrete when applied on hard jointed rock, 1979, Proc. 4th Int. Congress on Rock Mechanics, Vol. 1, pp 431-440, International Society for Rock Mechanics, Montreux, Suisse.

Holmgren, B.J. 1979. Punch loaded shotcrete linings on hard rock. Rapp nr 121:6, FortF/F dnr 2492F, Stockholm.

Holmgren, B.J. 1985a. Bolt anchored steel fibre reinforced shotcrete linings. Stiftelsen Bergteknisk Forskning 73:1/85, Stockholm.

Holmgren, B.J. 1985b. Dynamiskt belastad bergförstärkning av sprutbetong. Fortifikationsförvaltningen, forskningsbyrån, rapp A4:85, Stockholm.

Holmgren, B.J. 1985c. Advanced tunnel support using steel fibre reinforced shotcrete. Steel fiber concrete – US-Sweden joint seminar (NSF-STU) Stockholm, June 3-5, 1985. London: Elsevier.

Holmgren, B.J. 1992. Handbok i bergförstärkning med sprutbetong. Stockholm: Vattenfall Vattenkraft.

Holmgren, B.J. 1994. Dimensionering av sprutbetongdräner i tunnlar utsatta för lufttrycksvariationer vid tågpassage. Utredning åt Banverket. Stockholm.

Holmgren, B.J., Alemo, J., & Skarendahl, Å. 1997. Stålfiberbetong för bergförstärkning. Provning och värdering. CBI-rapport 3:97.

Holmgren, B.J. & Ansell, A. 2006. Design of Bolt Anchored Reinforced Shotcrete Linings Subjected to Impact Loadings, Shotcrete for Underground Support X, September 12-16, 2006, Delta Whistler Resort, Whistler, BC, Canada, ISBN-13: 978-0-7844-0885-8.

Holmgren, B.J. & Ansell, A. 2008. Shrinkage of Shotcrete – Fibre Mixes for Better Crack Distribution. 5th International Symposium on Sprayed Concrete. Lillehammer, Norway 21 – 24 April 2008. Modern Use of Wet Mix Sprayed Concrete for Underground Support. ISBN: 978-82-8208-005-7

Lagerblad, B., Fjällberg, L. & Westerholm, M. 2007. Sprutbetongs krympning – modifiering av betongsammansättning. SveBeFo rapport 86, Stockholm 2007, ISSN 1104 – 1773, ISRN SVEBEFO-R—86—SE.

Nilsson, U. 2000. Load bearing capacity of steel fibre reinforced shotcrete linings. Licentiate Thesis, TRITA-BKN. Bulletin 56, 2000, ISSN 1103-4270, ISRN KTH/BKN/B–56—SE.

Nilsson, U. 2003. Structural behaviour of fibre reinforced sprayed concrete anchored in rock. Doctoral Thesis, TRITA-BKN. Bulletin 71, 2003, ISSN 1103-4270, ISRN KTH/BKN/B–71—SE.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!