In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Månadens bloggare: Förbättrad produktivitet i anläggningsbranschen

Sedan våren 2010 är jag ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som jobbar med produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Kommitténs uppdrag löper till sista juni i år då vi ska lämna vår slutrapport. I uppdraget ingår att först och främst granska och följa upp vad statens beställare, det vill säga Trafikverket, gör. Men vi tar även fram kunskapsunderlag och har dialog med marknadens aktörer.


En del känslor väcks alltid när man pratar om att något måste bli bättre. Det betyder, om man vill vara lite pessimistisk, att det inte är tillräckligt bra idag. Anläggningsbranschen gör väldigt mycket bra och har många bra medarbetare. Men jag tror att vi kan ännu mer. Jag vet själv hur det var när jag forskade om betongvägar. Det fanns en del skeptiker och pessimister då. Vad var det för nytta med att forska om betongvägar, vi hade ju knappt några sade de. Just att tänka så tycker jag leder fel. Vi ska vara stolta över vad vi gör, men som bransch måste vi lyfta blicken. Se att det finns olika material, metoder eller annat och att allt kan utvecklas.

Även om det idag inte finns färdiga och klara modeller för att mäta produktiviteten i anläggningsbranschen finns det ett klart utrymme för förbättring. Regeringen har uttalat att produktiviteten bör öka med 2 % per år och Trafikverket har ni satt i gång ett omfattande arbete med högt ställd målsättning.

Ett antal rapporter finns som försöker beskriva hur det ser ut inom bygg- och anläggningsbranschen inte minst då Skärpning gubbar och Sega gubbar . Det finns de som tycker att det inte händer något och det finns andra som inte alls håller med. Jag tror att det är viktigt att se att allt inte är nattsvart, men allt är inte heller rosenrött. Anläggningsbranschen är mer konservativ än andra branscher vilket nog varit bra i många lägen – vi vet vad vi gör för vi använder gamla beprövade metoder – men det får inte hindra branschen att utvecklas. En reflektion som jag gjort (och fler med mig) är att det pratas ganska mycket om nya metoder, ändrade arbetssätt med mera, men sen händer det inte så mycket eller att det går för långsamt. FIA – förnyelse i anläggningsbranschen – har nu sin grand final i år. Under sin tid har FIA sett till att man inte bara pratat utan också börjat handla. Det här är jätteviktigt – vi måste gå från ord till handling. Vi måste också bli mycket bättre på att lyfta fram alla goda exempel och den utveckling som faktiskt sker. Idag hör vi mer att projekt blir klara före utsatt tid och under budget till skillnad mot för några år sedan. Det är lätt att säga att vi har för låg produktivitet i anläggningsbranschen, jag själv har sagt så. Men jag tror att istället för att prata om att produktiviteten är låg är det bättre att vi pratar om att den kan förbättras. Det ger ett mer positivt uttryck och lyfter även upp att det faktiskt händer en hel del i branschen även om mycket kunde gå snabbare.

En stor del av de pengar som omsätts inom anläggningsbranschen är offentliga medel – bara staten satsar runt 40 miljarder kronor årligen på infrastruktur. Behoven är många och stora men pengarna inte oändliga. Vi måste helt enkelt se till att få ut mer nytta för pengarna. Det handlar om utveckling, innovationer och förbättrad produktivitet i allt ifrån material till processer och metoder – ett mer industrialiserat anläggningsbyggande helt enkelt.

Livscykelperspektivet måste vara det centrala och vi får inte bara fokusera på själva investeringar utan hela kedjan med också drift och underhåll. Betong som material har en given plats i anläggningsbranschen och betongbranschen har en viktig roll att spela i det arbete som nu pågår med att förbättra produktiviteten.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!