In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Månadens bloggare: Viktigaste frågan!

Vilken är den viktigaste frågan för betongbranschen på kort och lång sikt? Den frågan har jag fått och utan tvekan är mitt svar att klara miljö- och klimatutmaningen. Nu är det inte så att betongbranschen själv löser de problem och utmaningar som finns för att få ett mer hållbart samhälle. Men alla aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kan och ska utifrån sin roll och sitt ansvar dra sitt strå till stacken. Det gäller också betongbranschen. Jag vet att det görs mycket bra, men man måste sträva efter att alltid bli lite bättre och se till att i alla delar vara med och skapa ett bättre samhälle.

Vi ser idag ökat behov av vägar och spår och nya bostäder i många delar av vårt land. Denna utveckling är viktig men samtidigt måste vi se till att det vi bygger och underhåller görs på ett mer klimatsmartare sätt än tidigare. Livscykelperspektivet måste vara det centrala både ur kostnads- och miljösynpunkt. Traditionellt så har fokus varit på investeringsskedet oavsett om det har handlat om att bygga bostäder eller spår och vägar. Men den stora påverkan på kostnader och miljön finns oftast under själva driftsskedet. Lika viktigt är att fundera på vad som händer när konstruktionen är ”slut”. Idag är medveten kring detta klart mycket större än tidigare, men fortfarande finns mycket kvar att göra innan det fullt ut inom alla delar arbetas efter livscykelanalys – och livscykelkostnadsperspektivet.

Utmaningen för betong som material och bransch är att fortsätta arbetet med att minska klimatpåverkan, inte bara vid själva tillverkningen av betongen eller transporterna, utan att se till att vara en ledande aktör i utvecklingen av ett mer hållbart samhällsbyggande.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!