In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Fråga Experten: Betong vid påbyggnation?

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Malmö högskola som skriver exjobb om konstruktionsval vid påbyggnationer, alltså påbyggnad av extra våningsplan. Vi ser en stor trend i att använda sig av en lätt träkonstruktion vid påbyggnation och hittar många argument för denna konstruktionstyp. Det är dock svårare vad gäller betong och stål. Vi undrar nu om du har några argument för eller kanske emot att använda just betong vid påbyggnationer. Man kan tänka sig att det är den befintliga konstruktionen eller framför allt grunden som eliminerar betong som konstruktionsval.

Med vänlig hälsning
/Jonas och Adam

Hej Jonas och Adam,

Det är förstås den befintliga grundläggningens kapacitet som avgör vad som kan göras och inte. Men om det finns tillräcklig bärförmåga i grundläggningen kan valet av en påbyggnad med betongstomme, vanligen prefab i kombination med stål, motiveras av att man till exempel vill:

- ha samma stommaterial i hela byggnaden (om nu den ursprungliga stommen är i betong)
- ha en robust stomme i påbyggnaden som klarar eventuella oförutsedda laster
- ha en hög brandsäkerhet
- ha långa fria spännvidder i påbyggnaden, men hög flexibilitet
- använda ett stomsystem som är vanligt förkommande på marknaden, vilket ger ett bättre pris vid upphandling i konkurrens.

Med vänlig hälsning
/Mikael

One Response to “Fråga Experten: Betong vid påbyggnation?”

Anders Rönnebladapril 18th, 2012 at 11:51

Hej Jonas och Adam!

Många gamla hus, företrädelsevis sten och betonghus, har en inbyggd överkapacitet efter dåtidens praxis och där kan betong användas med fördel vid påbyggnader. Betong är som bekant tungt och det ger i sin tur många av dess positiva egenskaper. Men det gör det samtidigt svårare att använda för påbyggnader om det medför alltför stora förändringar i den befintliga fastigheten och grudläggning. Rätt material på rätt plats gäller som vanlig. Jag tycker det är på sin plats att påpeka betydelsen av materialvalet i den befintliga konstruktionen. Betong har en unik egenskap att fördela belastningar, även när konstruktionsförutsättningarna ändras mycket kraftigt i efterhand. Detta beror bland annat på att betong tar last i mer än en riktning eftersom den är dubbelarmerad. Det beror också betongens förmåga att spricka (vilket alltså är helt naturligt, armeringen skulle aldrig bli verksam annars). När belastningen därefter ökas flyttas den helt enkelt vidare till ett mindre uppsprucket område. Nya håltagningar kan göras. Ytterväggar, inneväggar och trapphus kan ta nya laster genom skivverkan och klarar nästan alltid att ta påförda laster som påverkar husets stabilitet (vindbelastning etc). Ny punktlaser kan påföras på bjälklag utan förstärkningsåtgärder. Även problem med förstora nedböjningar är relativt ovanliga med påbyggnader som ansluter till en betongkonstrution. Betong är därför ett mycket bra val vid nyproduktion av byggnader om man tror att förutsättningarna i huset kommer att ändras någon gång i framtiden… vilket man nästan alltid kan förutsätt kommer att ske ;-)

Boende i påbyggnader som är utförda med lätta byggnadsmaterial upplever ofta ljudproblem samt besvär med övertemperaturer, vilket beror på dess placering. Dessa problem sliper man om man istället använder ett tungt material.

/Anders Rönneblad, Cementa AB, Malmö
0708 – 25 68 06

PS. Hör gärna av er om ni har fler frågor (vi sitter bara ett stenkast från Malmö Högskola. Skicka gärna exjobbet till mig när ni är färdiga. DS

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!