In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Månadens bloggare: Ekonomers ovilja förvånar!

I mitt förra inlägg skrev jag lite om miljonprogrammen och den omfattande renovering, ombyggnad och energieffektivisering dessa byggnader behöver genomgå om vi ska klara riksdagens mål för energieffektivisering.  Jag skrev också att jag personligen tror att det kommer att krävas nytänkande, innovationer och en materialindustri som vill engagera sig i samma mål som byggherren. Jag står fast vid det och eftersom energieffektivisering och miljöfrågor står mig varmt om hjärtat, kanske lika varmt som betong en gång i tiden gjorde, skulle jag vilja fortsätta att diskutera detta ämne.

Det är nämligen så att det finns två saker som inte upphör att förvåna mig. Dels en del ekonomer och deras ovilja att tänka större än kalkyler för enskilda åtgärder och det enkla faktum att Riksdagen har valt att ställa sig bakom EU:s miljömål, men regeringens åtgärder inte räcker till för att nå dem. För det sistnämnda är ett exempel den föreslagna tolkningen av NNE-byggnader där det märkliga inträffat att det är byggsektorn som driver på utvecklingen och inte regeringen. Vad beträffar ekonomerna är det tyvärr allt för få som funderar på kostnaderna för de skador växthuseffekten och den globala uppvärmningen kommer att åstadkomma och istället inskränker sig till de vinster man ser i enskilda kalkyler. Eller kanske snarare frånvaron av vinster när man räknar på energieffektivisering. 

Ändå är det så att det läggs ned mycket arbete och resurser på att hitta nya och ekonomiskt försvarabara sätt att energieffektivisera. Några exempel är Energimyndighetens beställargrupper BeBo och Belok som har visat att man kan genomföra både energi- och kostnadseffektiva renoveringar. Inom flerbostadsområdet har ett antal renoveringsprojekt genomförts där den uppmätta energibesparingen uppgått till minst 35 procent med lönsamhet. När det gäller fastigheter så som kontor, sjukhus och övriga byggnader visar Belok: s totalprojekt att man kan göra stora vinster genom att använda metodiken Totalprojekt när man bygger om. Här finns exempel på projekt där energibehovet i byggnaden minskat med mer än hälften och med lönsamhet. För den som vill vara säker på att få vad man upphandlat finns Sveby som tagit fram en branschstandard för att säkerställa att byggnaden får den energianvändning man avtalat om. 

Det finns alltså många exempel på hur man kan energieffektivisera lönsamt. Det är inte alltid det enklaste att räkna hem vinsterna men genom att renovera och energieffektivisera i paket av åtgärder så som BeBo och Belok förespråkar och med långsiktiga kalkyler kan insatserna räknas hem.

Att energieffektivisera handlar om affärsmässighet anser jag. Marknaden kommer att straffa de företag som inte anpassar sig till de nya villkoren. Den som tagit del av Sternrapporten – en genomgripande analys av klimatförändringens ekonomi, inser att det är mer lönsamt att åtgärda klimatförändringen innan den uppstår än att ta hand om konsekvenserna. Jag kan bara hoppas på att fler och fler företag inser detta, att regeringen driver på utvecklingen och att materialindustrin fortsätter att engagera sig i samma mål som byggherren.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!