In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Formasmiljoner till miljonprogrammets betongfasader

Formas har beviljat sammanlagt nästan 33 miljoner kronor i en satsning på hållbar upprustning av miljonprogrammet. Ytterligare 33 miljoner ska branschen bidra med i en mix av arbetstimmar och rena pengar. Satsningen avser sju olika projekt där ett av dem, forskning kring betongfasader med textil armering, får sex miljoner av Formas. Ansvarig för det projektet blir Kristian Tammo på CBI Betonginstitutet.

Tanken med satsningen är att åstadkomma bättre kunskapsöverföring både inom företag och mellan företag och akademi och att generera ny kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

- Det finns många aktörer och delintressen inom det här stora området. Inför utlysningen bjöds forskarsamhället, näringsliv och offentlig förvaltning in till ett match-makingmöte för att hitta lämpliga konstellationer och för att dessa gemensamt skulle formulera forsknings- och innovationsbehov. Det visade sig vara mycket lyckat och vi kan nu tillsammans med branschen satsa på flera intressanta projekt, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Se samtliga sju forskningsprojekt

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!