In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Korruption störst inom byggbranschen

Byggbranschen står för den största delen av landets korruption, detta visar en undersökning som Statskontoret gjort. Generellt har korruptionen ökat inom samtliga branscher sedan 2011, men störst är den alltså inom byggbranschen. Hela 84 procent av undersökningens tillfrågade byggföretag bedömer att det finns korruption inom branschen.

Den vanligaste typen av muta som anmäls är olika typer av nöjes- eller konferensresor. Den näst vanligaste är olika renoverings- eller byggtjänster som genomförs i den anställdes bostad. Statskontorets undersökning visar också att anmälningar om vänskapskorruption inte är särskilt vanliga.

Enligt undersökningen är tjänstemännen de som gett mest mutor. Nästan 40 procent av alla som pekas ut för att ha gett mutor är tjänstemän på bolag inom bygg, anläggning och fastighetsförvaltning.

Byggherrarna har svarat på Statskontorets undersökning genom att skriva i ett pressmeddelande att de ” beklagar att den största andelen av dessa brott förekommer inom bygg- och fastighetssektorn och handlar i stor utsträckning om plan- och byggfrågor. Kampen mot mutor och korruption är en viktig fråga för byggbranschen och vi är många som arbetar med den. Byggsektorn är Sveriges största näringsgren och i denna spelar byggherrefunktionen en viktig roll.”

Statskontoret har lämnat flera förslag på hur man kan minska korruptionen i framtiden. Bland annat föreslår de att ett starkare skydd ska införas för personer som vill slå larm om ett mutbrott.

Statskontorets undersökning är gjord på begäran av regeringen. Den är baserad på analyser av antalet anmälda mutbrott inom kommuner, landsting samt kommun- och landstingsägda bolag. De anmälda mutbrotten har inkommit till ”Riksenheten mot korruption” vid Åklagarmyndigheten under åren 2003–2010.

I Veckans fråga nedan kan du ge din synpunkt på om du tycker byggbranschen är korrumperad.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!