In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Månadens bloggare: Dags att se kvinnorna i bygg!

Jämställdhet är ett ämne som intresserar mig mycket. Och bevakar man byggbranschen finns det en del att resonera kring, så det har blivit några ledare om jämställdhet under åren.
I veckan träffade jag några rekryterare som startat ett bolag särskilt inriktat mot att hitta kvinnliga kandidater till jobben. De pekade på att andra rekryterare misslyckas, att man inte ser de duktiga kvinnorna som skulle kunna vara aktuella.

Jag tänker på det – och jag tänker på Sveriges Byggindustriers styrelse. Organisationen känner igen jämställdhetsdebatten och visste att den skulle komma upp i år igen. Så de har samlat alla kvinnor som valts till utskott och andra poster på en bild och lagt upp på hemsidan.

Då hade de valt en hundra procent manlig styrelse. Igen.

I en artikel i tidningen Byggindustrin uttalar de sig flera om varför, att det är KOMPETENSEN som är det viktiga, inte könet.

Nej, just det. Men varför kommer då bara det ena könet ifråga för styrelseposter.

När jag och andra ställer frågor om gubbigheten hänvisar de alltid till att de vill ha Sverigechefer i bolagen eller dem som driver mindre, ägarledda bolag.

Då är antalet kvinnor att välja på få, det tillstår jag.

Men behöver kriterierna vara just dessa? Och inte är det bara Sverigechefer i styrelsen, inte.

Jag tycker att Carin Stoeckman, Ingegerd Simonsson, Åsa Söderström Jerring, Ann-Sofie Danielsson, Karin Lepasoon och Veronica Rörsgård är kompetenta. För att nämna några. Sedan beror det förstås lite på vad man letar efter. Blandade kompetenser borde gynna en styrelse men här framstår blandningen mest bestå av att både stora och små företag ska representeras.

Det gäller att se kvinnorna för att kunna välja kvinnorna.

Det har man lyckats bättre med hos arkitekterna, konsulterna – och faktiskt i betongbranschen. I Svensk Betongs styrelse är två av åtta ledamöter kvinnor.

Jag vill också lyfta att Lise Langseth var vd och efterträddes av Malin Löfsjögård. Att Färdig betong anställt Carina Edblad som vd, Strängbetong Charlotte Bergman och Gull-Britt Jonasson driver Finja Betong.

Samtliga är ytterst kompetenta kvinnor som har setts och syns. Det är bra.

Fast spelar det någon roll vilket kön chefen har? Ska vi inte bara gå efter kompetens?

Jo, det ska vi. Kön spelar egentligen ingen roll.

Det är just därför vi måste se att det finns två kön, även i byggbranschen.

Det måste, även i byggbranschen, vara möjligt för både kvinnor och män att verka och göra karriär.

Då måste sexismen i byggbodarna hindras, attityderna skärpas på sina håll – och det är dags att fundera över hur man väljer ledamöter till sina högsta organ.

Comments are closed.

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!