In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Trafikverket: Utförandefel av betongvägen förbi Uppsala!

Många höjer på ögonbrynen när Trafikverket meddelar att de ska stänga av E4:an förbi Uppsala för reparationer. Och det endast sex år efter invigningen.
– Men det är inte betongen det är fel på, det rör sig om ett utförandefel vid fyra av de sammanlagt 60 betongbroarna, säger Lars Bengtsson, Trafikverkets projektledare för E4 förbi Uppsala.

Anledningen till att reparationerna görs just nu är att det varit dags för garantibesiktning.

– Vi upptäckte krackeleringar i betongen i broarnas farbanor på ytor mellan en halv och två kvadratmeter som är upp till två centimeter djupa, säger Lars Bengtsson.

Vägverkets specialist på vägteknik, Björn Kullander, förklarar vad som hänt.

– Vid provborrningar visade kärnorna att betongen hade ett felaktigt luftporsystem. Men det är samma betongrecept som övriga betongvägen har, så felet ligger inte i materialet.

Däremot använde entreprenören en mindre anläggningsmaskin över broarna än vad man använde på den övriga vägen.

– Antagligen övervibrerade entreprenören på dessa ställen så att den grövre ballasten sjunkit ner. Det är runt den grövre ballasten som de luftfickor bildas där vattnet som fryser ska kunna expandera, men nu var det endast finmaterial kvar vid ytan och det är orsaken till krackeleringarna, säger Björn Kullander.

Nu fräses betonglagret bort ner till cirka fem centimeter och efter en tätning med primer läggs ett slitlager av asfalt.

– Det är alltså slitlagret av betong som krackelerat och det påverkar inte konstruktionen i betongbroarna, säger Björn Kullander.

Per Brinck, affärsområdeschef på Veidekke anläggning Sverige, som var projektchef på E4 Uppsala, tycker att krackeleringarna är ett mysterium.

– Det kan vara frostbeständigheten som det handlar om, men våra egna prover under utförandet visade inga såna tecken, säger han.

Deras tyska underentreprenörer, Eurovia, lägger själva asfalt som slitlager på liknande broar nere i Tyskland, vilket de också förespråkade här i Sverige.

– Broar utsätts för mycket starkare kyla, upp till minus 20 grader, och det är möjligt att vi skulle valt ett annat betongrecept, säger Per Brinck som vill betona att det är en generalentreprenad och att det är Trafikverket som ansvarat för projekteringen.

Att det rör sig om ett fel i utförandet tycker han inte är bevisat ännu.

– Nej, men vi utreder orsaken i samförstånd med Trafikverket och visar det sig att det beror på övervibrering står vi för kostnaderna. Men ännu vet vi inte orsaken, säger Per Brinck.

Han tycker det är synd att åtgärderna fått så stora proportioner.

– Det rör sig om några krackeleringar på fyra av sammanlagt 60 broar, så det är små åtgärder. Kostnaden rör sig om cirka en miljon kronor på en entreprenad som kostat 1,7 miljarder, säger Per Brinck.

Han vill också betona att det inte ska falla någon skugga på betong som vägmaterial.

– Det rör sig om en av Sveriges mest trafikerade vägar där vi också har lagt en mil med asfalt ovanför betongvägen. Den har vi redan fått åtgärda. Slitaget på betongvägen är helt enligt beräkningarna och där behövs inga åtgärder, säger Per Brinck.

En annan sak som nu åtgärdas är sprickor som uppstått i vissa av betongplattorna.

– Det är rätt tydligt att det är väguppbyggnaden som varit undermålig och återigen inget fel på betongen. Det är väldigt lerig mark och komplicerade grundvattenförhållande som har medfört rörelser där trummor passerar under vägen, säger Björn Kullander.

One Response to “Trafikverket: Utförandefel av betongvägen förbi Uppsala!”

Arne Ericssonaugusti 7th, 2012 at 01:01

OK – fel händer…. men den stora kostnaden blir trafikanternas omväg via ga vägen; Bl a en tid- och bränslekostnad som vida lär överstiga aktuell reparationskostnad. Men som vanligt räknar inte Trafikverket på/med detta. För att minimera denna ‘övriga’ samhällskostnad ska naturligtvis denna skada åtgärdas på kortast möjliga tid – 3-skift om möjligt!

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!