Kräftgång för industrins husbyggande

Bostads- och lokalbyggandet går på högvarv men för industrins husbyggande är det precis tvärtom.

Analysföretaget Industrifakta visar i en kommande konjunkturrapport att takten för det första halvårets påbörjade industribyggande indikerar en minskning för helåret 2016 jämfört med 2015.

– De senaste fem åren har byggvolymen inom industri och tillverkning hållit sig relativt oförändrad, säger  Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Sett till kapacitetsutnyttjandet i industrin har inte mycket förändrats sedan 2010.

– Vi ligger på en lägre nivå idag än vi gjorde innan finanskrisen och det är klart att det påverkar behovet av nya industrilokaler.

Be the first to comment on "Kräftgång för industrins husbyggande"

Leave a comment