Firar 100 år med stipendier för en halv miljon

Idag, fredagen den 2 september, firar donator Sven Thysell sin 100-årsdag. Han gör det med att dela ut en halv miljon kronor i stipendier och bidrag till doktorander och forskare i betong vid Luleå tekniska universitet. 

– Under åren har min känsla för Norrbotten stärkts och jag vill väldigt gärna verka för att länet skall utvecklas på alla områden. Jag tror det är viktigt att vi nyttjar och vidareförädlar den mångfald av norrbottniska produkter som finns, säger Sven Thysell.

Årets bidrag går doktoranderna Abeer Humad och Robert Hällmark som arbetar med höghållfast betong respektive samverkansbroar där stålbalkar och betongplattor samverkar för att bära lasten. Den nye professorn i konstruktionsteknik, Andrzej Cwirzen, får ett stipendium för att studera självläkande betong. Tre forskare, Martin Nilsson, Ulf Ohlsson och Lars Bernspång, får stipendier för tillståndsbedömning och numerisk modellering av konstruktioner och projektkoordinator Carina Hannu får ett stipendium för sitt stöd till Konstruktionstekniks doktorander. Slutligen ges ett större bidrag till utrustning för materialtekniskforskning vid Luleå tekniska universitet. Delar av forskningslaboratoriet kommer att få namnet Thysell Lab.

Elsa och Sven Thysells stiftelse för forskning i konstruktionsteknik bildades 2002 och har med början 2005 årligen vid 11 tillfällen hittills totalt delat ut mer än 3 miljoner kronor till forskning vid Luleå tekniska universitet. Utdelningen följdes av en lunch för 150 inbjudna gäster.

Foto: Luleå Tekniska Universitet