En läkande vårdmiljö i Trelleborg

Årets Bygge 2017.

Nyligen invigdes RPC, Rättspsykiatriskt Centrum, i Trelleborg. Den nästan 13 000 kvadratmeter stora anläggningen samlar all högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Skåne och har utformats av BSK Arkitekter i Stockholm.

– Region Skåne hade tagit fram ett bra tävlingsprogram med tydliga mål, vilket gjorde det extra roligt att arbeta fram tävlingsförslaget ”Framkant” som nu blivit RPC Trelleborg, säger Anna Bergström, vice vd på BSK Arkitekter.

RPC Trelleborg är ett av Sveriges största passivhus. För att klara de höga miljökraven värms byggnaden till viss del upp av människorna som vistas på RPC dygnet runt. Dessutom samverkar takens form med optimala placeringar av solceller och solfångare.

– Säkerhetskraven ger i sig en tät betongkonstruktion, vilket är en förutsättning för att uppnå den höga energieffektiviteten. Material är valda med omsorg för att ha minsta möjliga miljöpåverkan och ändå vara robusta, tåliga och ändamålsenliga. Även djupa huskroppar krävs för att uppnå passivhusnivå. Huskropparna är smala på avdelningarna där rummen är små och behöver mycket dagsljus, och djupa i rehabilitering och administration där rummen är stora, vilket innebär att fönster där behöver vara stora för tillräckliga dagsljusinsläpp. På så sätt minimeras den omslutande fasadytan och energikostnader minskar utan att dagsljuset inomhus försämras, säger Anna Bergström.

anna

Anna Bergström, vice vd på BSK Arkitekter.

Ni hade som mål att skapa en läkande vårdmiljö för patienterna. Hur gör man det?

– Platsen erbjuder unika förutsättningar för att skapa både en god och säker arbetsmiljö för personalen och en läkande vårdmiljö för patienterna. Anläggningen erbjuder en variation av rumsliga upplevelser för både personal och patient. Från övervåningens ”personaltorg” ser man havet och horisonten. Patienternas miljöer vänder sig dels in mot en stor grönskande innegård och dels ut mot det böljande odlingslandskapet, som ligger direkt utanför patientrummen. Alla har tillgång till utsikten varje dag. Det ska vara enkelt att röra sig i anläggningen. Överblickbarhet i balans med integritet är ett nyckelord inom all vård och speciellt inom psykiatrisk vård. Att vara sedd skapar trygghet för både personal och patienter. Genom att utforma avdelningar för en naturlig överblick skapas kontakt utan att det upplevs som kontroll. Vårdmiljön på RPC präglas av rymd, ljus och natur. Från patientens eget rum, till olika rumsligheter på avdelningen och vidare ut till den grönskande gården eller rehabiliteringscentrum, ges möjligheten att genomgå en succession av upplevelser och på så vis utvidga sin sfär som en del av läkandet. Alltid i relation till åkermarken utanför eller den generösa innergården som binder samman hela RPC.

Vad har varit den största utmaningen i projektet?

– Det har funnits många utmaningar, men en övergripande utmaning har varit att fläta samman förutsättningarna för ett passivhus med förutsättningarna för verksamheten. Denna sammanflätning är precis det som skapat den speciella och karaktärsstarka arkitekturen vi är stolta över, säger Anna Bergström.

RPC är byggt av MBV och har en bärande konstruktion av betong, med utanpåliggande isolering. Grunden är en platta på mark med cellplast under plattan och ytterväggen är en betongkonstruktion med 240 mm Pir isolering. Yttertak består av 450 mm foamglas på betong.

Be the first to comment on "En läkande vårdmiljö i Trelleborg"

Leave a comment

Your email address will not be published.