Rekordsiffror från Industrifakta

Den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus har ökat med lite drygt 25 procent sedan 2013. Industrifakta presenterar aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden och de senaste tre årens historik visar med vilken kraft som bostadsmarknaden har utvecklats sett ur ett antal aspekter. 

Bygg- och fastighetsmarknadens uppgång överträffas av prisutvecklingen på bostadsrätter som uppgår till drygt 40 procent under samma period. Antalet beviljade bygglov för småhus under perioden januari-oktober 2016 var 65 procent fler än under samma period 2013. Motsvarande ökning för flerbostadshus var 75 procent.

Enligt Industrifaktas prognos väntas volymen påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus ligga på en nivå som är 75-80 procent högre än 2013.

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. triple stimulating rabbit vibrator
  2. website

Leave a comment