”Möjliggör helt nya sätt att arbeta”

BetongTV med Tekla Trimbles Niklas Kihlén som berättar om digitaliseringen av betongbranschen.