Fortsatt ökad betongproduktion

Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv. En utveckling vi sett de senaste åren och inte minst under 2016 med kraftigt ökad betongproduktion. Betongindikatorn för årets första fyra månader visar att denna utveckling fortsätter under 2017.

– Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt i hög takt under 2016 och nu också under först tertialet 2017. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck, har välfyllda orderböcker och ser en fortsatt stark efterfrågan även fortsatt under året. Perioden januari till april 2017 uppskattas den totala produktion av betong i Sverige till drygt 1,9 miljoner kubikmeter vilket är cirka 17 procent mer än samma period 2016 och den fortsatta prognosen för 2017 visar på en fortsatt hög efterfrågan på betong, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, och tillägger:

– Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfråga på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfråga på betong.

Boverket uppskattar att det fram till 2025 behövs byggas drygt 700 000 nya bostäder i Sverige. Sveriges Byggindustriers senaste byggprognos från december 2016 visar på en fortsatt het bostadsmarknad med ökad byggtakt från 2015 där det ser fortsatt ljust ut för 2017. Det bekräftas av ny statistik från SCB som visar att för första kvartalet 2017 påbörjades 17 600 lägenheter i flerbostadshus vilket är 46 procent fler än under 2016. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong och det kommer att innebära en fortsatt god efterfråga på betong de kommande åren i Sverige.

– Även om det framförallt är kategori Hus som går starkt med en ökning på cirka 19 procent jämfört med första tertialet 2016 ser vi också en fortsatt ökad produktion inom Infrastruktur som landar på 9 procent, avslutar Malin Löfsjögård.