BetongTV: Bilder på betong blir arkitektur

Den nyexaminerade arkitekten Goran Rashid nominerades till Leonie Geisendorf-priset för sitt examensarbete ”Take me to a place I’ve never been before – The image as architecture” där han fotograferade betongföremål och element som han sedan skapade bilder utifrån.