Cirkulär ekonomi i Betong LIVE

Betong LIVE från Almedalen: Roger Andersson tar reda på hur Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP, tänker om cirkulär ekonomi och framtida hållbarhet.