”Vi blir bättre, men kanske inte ändå!”

Redaktören reflekterar

Vi blir bättre. Inte så där imponerande, men ändå. Jag har just varit på ett frukostmöte i BIM Alliance regi där professor Christian Koch från Chalmers har redovisat forskning från 2014-2018.

Och faktiskt, projektproduktionen ökar med ungefär en procent per kvadratmeter och år och ledtiderna blir kortare. Ska man redovisa ledtider i procent har de minskat med 68,5 procent. I timmar per kvadratmeter blir det 0,46. Dock inte för VVS som lyckats öka sina ledtider med 25 procent.

Vi använder BIM mer och mer. År 2018 användes BIM i 33 procent av projekten. Det gav en bättre lönsamhet på 14 procent, enligt forskningen. Lean används väldigt lite och ger heller ingen bra lönsamhet.

Forskningen innefattade även störningar i projekten. Under åren 2014-2018 är det i stort sett samma sorts störningar som rapporteras. Och trots att det rapporteras uppåt, det kostar pengar och till och med leder till miljonskadestånd i domstolar så finns samma störningar kvar.

Det förvånade professor Koch. Och faktiskt mig också. Lär vi oss verkligen inget?