Nominera till Ung och Tung-priset!

BetonggalanVinnare på Betonggalan 2019.

Vi vill ha fler kandidater till Ung och Tung-priset på Betonggalan 2020!

Vi söker personer under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen. Mejla in din nominering till roger@betong.se senat den 15 april!