Skanskas koncernledning förstärks med Christel Åkerman som för närvarande ansvarar för Risk Management i Skanska. Hon tillträder omgående och kommer i koncernledningen att ansvara för riskhantering, etik, miljö och samhällsengagemang.

Idag startar ett av Norrköpings största bostadsprojekt någonsin. NCC bygger 266 hyreslägenheter åt Magnolia Bostad i området som kallas Nya Parken.

Linda Marend är förvaltningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Haningen, men även författare till boken Tolv rum och kök, en inspirationsbok för små trädgårdar. Betong för henne är sinnlighet och badhuset i Vals.