Den prisbelönta Arkitekturskolan på KTH ska byggas om redan efter ett år. När Tidskriften Betong träffar lärare och studenter talas det om hierarkisk uppdelning och dålig funktion. Men få vill tala öppet om missförhållandena, de flesta vill vara anonyma. Vi kommer i en serie om fyra ta upp ämnet. Först får vi höra lärarnas åsikter.

Delta i ett seminarium om förtillverkade betongprodukter, miljödeklarationer och produktspecifika regler. Svenska experter på området presenterar ett remissförslag.