Vart tredje byggföretag säger sig vara utsatt för osund konkurrens, enligt en utredning gjord av Skatteverket. Det framkom vid en debatt i Almedalen idag arrangerad av Byggbranschen i samverkan. Där gavs också tre lagförslag som skulle kunna förändra den bilden.

År 2035 kommer Sverige att ha höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Men grunderna läggs redan nu av Sverigeförhandlingen som ska presentera sin lösning första kvartalet 2016. Infrastrukturminister Anna Johansson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan presenterade status i Almedalen i dag.

När Sverige ska bygga bostäder i en skala vi inte sett på 50 år ger sig Benders in i leken och köper Skanska Stomsystem. Det var inte länge sen de tyckte takpannor började bli tråkigt och vips tog de en stor del av markbetongmarknaden. Vad händer då nu?