Färdig Betong firar 60 år med att byta namn till Thomas Betong. Namnet kommer användas i hela koncernen och omfattar alla länder där Thomas Concrete Group har verksamhet. Samtidigt har en ny logotyp tagits fram.