Svensk Betong och Sveriges Byggindustrier har enats om nya allmänna bestämmelser för betongpumpning vilket innebär att PV14 ersätter PV01. De nya bestämmelserna är tydligare och fokuserar på skydd och säkerhet. PV14 är uppdelat i två avsnitt där det första gäller vid samtidig leverans av pumpning och fabriksbetong och det andra gäller när endast pumpning ingår i säljarens leverans.

Tidskriften Betong blev förra året utsedd till Årets Facktidskrift av Sveriges Tidskrifter. Nu ska vi bli minst lika på bra nätet.

Just nu pågår mässorna Intermat och World of Concrete i Paris. Intermats Miljöpris har tilldelats ett företag som renar vatten från Chrome6 något som kan betyda mycket för betongfabrikerna eftersom det är ett EU-krav