Länsstyrelsen på Gotland har nu lämnat sitt förslag till nya och utökade Natura 2000-områden till Naturvårdsverket. Om regeringen följer länsstyrelsens beslut innebär det att kalkbrytningen på Gotland kommer att upphöra. Då läggs Cementas fabrik i Slite ner.

– Att vara först ut med att kunna erbjuda kostnadseffektiva hyresrätter inom SABO:s ramavtal är väldigt roligt, säger Kalle Holmlund, produktionsch