Målgruppen är betongsektorn som får nätverka, dela erfarenheter och få inspiration och kunskaper. Deltagarna ska förvänta sig tre saker: Träffa övriga sektorn och utbyta kontakter, få matnyttig information som är viktig i deras yrkesroll och slutligen ska de inspireras och känna att de överraskats och fått nya tankebanor.

Jag har ett 60-tals hus i 2 plan och ska bygga till 2 sovrum i 1 etg, 4x8m och använda taket som veranda/balkong - allt i betong. Jag fick ett tips att gjuta in >50mm trycktålig isolation mitt i betongtaket, täta med membran på ovansidan samt läkta, isolera 50-100mm och gipsa på undersidan. Är detta ett bra tillvägagångssätt med tanke på värme och fuktsäkring i utbyggnaden? Vad kan vara ett bra alternativ till detta?
/Tommy

Torsdag och sista dagen för mig i Almedalen. Gårdagen var intensiv med fler möten, seminarier och mingel. Så intensivt att det inte blev något blogginlägg igår. Vi hade igår bl.a. möte med Trafikverket och Järfälla kommun. Vi berättade om betongens hållbarhetsutveckling vilket gör att det blir minskad klimatpåverkan vid byggande av bostäder och infrastruktur. Redan nu har utsläppen minskat rejält och mer är på gång.

Man möts av en otrolig mängd budskap på gatorna i Visby, alla samhällets särintressen på samma plätt. Allt ifrån champagneminglande finansbrats med bakåtslickat hår till företrädare för dom svagaste grupperna i samhället. Till detta den politiska dimensionen med allt ifrån rödaste vänster till semi-nazis. Ryktet förtäljde att en av våra svenska storbanker var missnöjd med sin placering bredvid en obskyr politisk gruppering på yttersta högerkanten. Jag förstår dom, vem vill associeras med det? Samtidigt så visar detta på styrkan i vårat samhälle, alla åsikter får föras fram.

Tillbringar ett par intensiva dagar i Almedalen. Kryssar mellan olika seminarier med byggtema. Alla är rörande överens om att det behövs nya bostäder, röd som blå. Det är givetvis goda nyheter för oss alla, oberoende av material. Almedalen är också ett bra forum att lyssna på våra träbyggande kollegor.

Det är dubbelt så dyrt att bygga järnväg som bilväg. Det berättade professor Bo-Lennart Nelldal på KTH:s Järnvägsgrupp på seminariet ”Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?” som anordnades av Deloitte i samarbete med Affärsvärlden i Almedalen idag. Ändå tycker han att det är självklart att Sverige ska satsa på höghastighetståg.

Tisdagen började med ett seminarium som handlade om klimatpåverkan i byggprocessen arrangerat av IVA, Sveriges Byggingenjörer och ÅF. Det är ett stadie av en byggnads/konstruktions livslängd som det inte varit lika mycket fokus på tidigare. Bra att den frågan också lyfts. Men för oss i byggmaterialbranschen är den inte ny. Vi har under lång tid arbetat på olika sätt för att minska klimatpåverkan under tillverkningsskedet inte minst inom cement- och betongbranschen.