In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Hållbart byggande

Ny rapport: Även förorenad betong kan återvinnas!

Genom att ta bort det yttersta skiktet så kan förorenad betong återvinnas, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster. Det skriver recyclingnet.se och hänvisar till en färsk rapport från Avfall Sverige. Betong från tre rivnings- och saneringsprojekt ingick i studien. Den var förorenad med ämnen som kan vara skadliga för både människor och miljö, exempelvis PAH och pesticider eller andra organiska ämnen.

Läs hela artikeln →

Miljövänlig betong från Färdig Betong

Färdig Betong tar nu i med hårdhandskarna för att få ned betongens koldioxidbelastning. Lösningen är en ny produkt som kallas FBLC10, FBLC20 och så vidare där siffran anger den reduktion av koldioxid som åstadkoms jämfört med motsvarande standardprodukt.

Läs hela artikeln →

Månadens bloggare: Viktigaste frågan!

Vilken är den viktigaste frågan för betongbranschen på kort och lång sikt? Den frågan har jag fått och utan tvekan är mitt svar att klara miljö- och klimatutmaningen. Nu är det inte så att betongbranschen själv löser de problem och utmaningar som finns för att få ett mer hållbart samhälle. Men alla aktörer i bygg- och anläggningsbranschen kan och ska utifrån sin roll och sitt ansvar dra sitt strå till stacken. Det gäller också betongbranschen. Jag vet att det görs mycket bra, men man måste sträva efter att alltid bli lite bättre och se till att i alla delar vara med och skapa ett bättre samhälle.

Läs hela artikeln →

Månadens bloggare: Förbättrad produktivitet i anläggningsbranschen

Sedan våren 2010 är jag ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som jobbar med produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Kommitténs uppdrag löper till sista juni i år då vi ska lämna vår slutrapport. I uppdraget ingår att först och främst granska och följa upp vad statens beställare, det vill säga Trafikverket, gör. Men vi tar även fram kunskapsunderlag och har dialog med marknadens aktörer.

Läs hela artikeln →

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!