In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
?php bloginfo('name'); ?>

Fråga experten

Här kan du vända dig till våra experter med frågor om tillsatsmedel, konstruktion och arkitektur. När din fråga blivit besvarad, visas både frågan och svaret på hemsidan.

Erik Viggh är Senior kemist och arbetar med cement- och betongkemi på Cementas Utvecklingsavdelning. Han svarar på frågor om cement och betongens kemi.

Oskar Esping är tekn. dr. och jobbar med FoU och konsultation på Färdig Betong, TCG C.lab. Han är den expert man kan vända sig till när man har frågor om material.

Martin Hansson arbetar på Sika. Där är han F&U Chef för betongtillsatser Norden & Baltikum. Han svarar på frågor om tillsatsmedel.

Arne Hellström har varit ordförande i Betongföreningen, nu seniorrådgivare på Strängbetong. Här förklarar han hur producenter kan se på uppgiften att tillfredsställa arkitekters önskemål.

Frågeformulär

Ställ frågan till:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Fråga

Ditt meddelande

Betong återvinns i 30 nya återvinningscentraler

Trettio nya återvinningscentraler runt om i Norden inom loppet av fyra år. Det är den nya målsättningen för NCC, berättar de i ett pressmeddelande. Tanken är att återvinningscentralerna ska ta emot och förädla asfalt, betong, stenmaterial, schaktmassor och parkavfall. Det förädlade materialet ska sen användas i företagets egna projekt eller av andra aktörer på marknaden.  Projektet heter NCC Recycling och fokuset ligger på en större hållbar utveckling och mindre miljöpåverkan.

Läs hela artikeln →

Biologisk mångfald värnas i ny tävling

Cementtillverkaren Cementa visar att de värna om den biologiska mångfalden genom att medverka i en internationell forskningstävling. Tävlinge heter The Quarry Life Award och bakom står Cemnetas ägarkoncern HeidelbergCement. Nu sökes studenter och yngre forskare som ges möjlighet att vidareutveckla koncernens arbete med biologisk mångfald genom forskning knuten till Cementas tre kalkstensbrott i Degerhamn, Skövde och Slite.

Läs hela artikeln →

Fråga Experten: Utsläpp från frostbeständig betong?

Jag arbetar på ett projekt om att utvärdera betongs miljöpåverkan. Den fakta jag har hittat antyder att utsläppen av ämnen/partiklar från betong i användningsfasen är väldigt begränsad. Min fråga är alltså om detta är riktigt och om det har gjorts någon forskning kring detta? Den betongsort som jag har valt att inrikta mig på är frostbeständig betong. Användningsområde är en bro.
/Joakim

Läs hela artikeln →

Månadens bloggare: Morgondagens miljöhjältar!

Tänk vilka möjligheter vi har – vi som bygger dagens och morgondagens samhälle. Vi är en del av fyrtioprocentssektorn – samhällsbyggnadssektorn. Vi står för ca 40 procent av energi- och materialanvändningen och cirka tio procent av transporterna – tänk vilken potential det finns för oss att bidra till att minska miljöeffekterna och bli morgondagens miljöhjältar!

Läs hela artikeln →

Bläddra i Betong

Här kan du läsa och bläddra i gamla nummer.
Vi lägger upp flera tidningar allt eftersom!