Det nya miljonprogrammet - "After Snack" från Almedalen 1 juli 2015 med med Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård som moderator. Medverkande: Magnus Johansson på Industrifakta, Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm, Lars Jonsson, vice vd på Skanska Hus och Fredrik Holst, vd på Strängbetong.

Idag tar Almedalsveckan slut. Jag vet det, det fortsätter, men jag lämnar ön och därmed rapporteringen härifrån. Men innan jag far ska jag ge er tio-i-topp. Det är ni värda. Jag börjar förstås bakifrån annars slutar ni läsa…

Det finns fler som heter Johan än det finns kvinnor på de börsnoterade bolagens vd-poster. Och Anders är det vanligaste namnet. Det kom fram vid seminariet "Vad krävs för att uppnå målen om jämställd representation i våra bolag?” i Almedalen idag.

”Jag är mycket skeptiskt till trenden att bygga höga hus i trä”, sa Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring i Almedalen idag. ”Brand är ett problem, men det stora problemet är risken för vattenskador”.

Cementas helchartrade fartyg Sunnanvik gick igår på grund utanför Holmsund på väg till Umeå. Dykare ska nu kolla omfattningen av skadorna. Någon fara för leveranser till kund finns dock inte.

– Med förvärvet blir vi nu ledande i Norden inom projektledning för samhällsbyggnadssektorn.

Kan natur och industri i Sverige samexistera? Frågan ställdes av Cementa idag och panelen som var samlad hade svårt att komma fram till något konkret svar. Däremot fick Cementa beröm från ett helt oväntat håll.

I Arkitekturträdgården på Strandgatan i Visby höll Sveriges Arkitekter idag seminariet Kan man förbjuda fula hus? Panelen bestående av politiker, arkitekter och beställare kom fram till att de fula husen behövs. Bygg fler!

Vart tredje byggföretag säger sig vara utsatt för osund konkurrens, enligt en utredning gjord av Skatteverket. Det framkom vid en debatt i Almedalen idag arrangerad av Byggbranschen i samverkan. Där gavs också tre lagförslag som skulle kunna förändra den bilden.

År 2035 kommer Sverige att ha höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Men grunderna läggs redan nu av Sverigeförhandlingen som ska presentera sin lösning första kvartalet 2016. Infrastrukturminister Anna Johansson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan presenterade status i Almedalen i dag.