Articles by betong


Betongbruden på storgjutning

2000 kubikmeter undervattensgjutning med fyra pumpar och ett 15-tal betongbilar förberedde för ”guldbron”.