Fråga ExpertenFråga Experten: Vattentät betong?

Cementbaserat lagningsbruk/betong är ofta tillräckligt tätt, men problemet är att säkerställa vidhäftning och eventuell sprickbildning.