Fråga Experten

Fråga Experten: Materialdata på betong?

Jag har en fråga om materialdata på betong. Betongen i fråga: SS-EN 206-1,SWESTD C30/37 S4 DMAX16, STDCEM X0, XC1. Och jag försöker göra en hållfasthetsberäkning, men hittar inte…Fråga Experten: ”Hur räkna ut rätt?”

Kan ni handleda mig med en fråga? Hur kan man beräkna erforderliga höjd och armering för en rektangulär tvärsnitt  som består av balanserad armering. Jag har…