Fråga Experten


Fråga Experten: Generell livslängd?

1957 gjöt AB Skånska Cementgjuteriet ett ”lock” över ett gruvschakt. 60 år senare svarar Oskar Esping på en fråga om lockets livslängd.