Fråga Experten

Fråga Experten: Vad händer med grunden?

Vi köpte ett Anebyhus från 91 för 4 år sedan. Huset är med platta på mark med golvvärme. Fasad består av gult tegel. För...
Fråga Experten

Fråga Experten: Avbäring för håltagning?

Krävs det avbärning/avlastning för håltagning i betongbjälklag i en etagelägenhet där huset är från 1953 för ny placering av trappa. Betongtjockleken är ca...
Fråga Experten

Fråga Experten: Miljövänlig pool?

Vad är bästa kombinationen av Foamglass och det mest miljövänliga betonggolvet till en suterrängvåning med en 10 m x 4 m miljöpool? Kan man...
Fråga Experten

Fråga Experten: Pågjutning i en pool?

Vi vill göra en pågjutning på ett bassänggolv i en pool (av betong). Hur mycket armering, sprickrisken, behövs i det nya "golvet" som är...
Fråga Experten

Fråga Experten: Betongens vikt?

Jag undrar hur tung en bänkskiva jag gjuter med måtten 1360X900X40 mm kan tänkas bli? Kan man klara sig med 35 mm tjocklek? Har...
Fråga Experten

Fråga Experten: Lättbetongens termiska egenskaper?

Har du uppgifter om värmerelaterade egenskaper för "Tretong" och Ytong"? Jag är ute efter densitet, värmekapacitet och värmekonduktivitet. /Daniel När det gäller lättbetongens termiska egenskaper är...
Fråga Experten

Fråga Experten: Kapsla in huset i betong?

Kan man transformera en vanlig träkåk till en byggnad av betong? Att man helt enkelt kapslar in huset i betong. Någon ram byggs och...
Fråga Experten

Fråga Experten: Nödvändigt med underhåll?

Vår bostadsrättsförening byggdes 1989. Under takpannorna lgger det läkt, papp? och skivmaterial. Detta är tydligen en konstruktionslösning som var vanlig på 90-talet. Nu till...
Fråga Experten

Fråga Experten: Platsgjutet stöd för stödmur?

Jag ska beskriva ett platsgjutet stöd (en grundsula + bakgjutning) för en stödmur (blocksten i granit) på drygt en halvmeter. Vad behöver jag få...
Fråga Experten

Fråga Experten: Öppna upp ytorna?

Jag funderar på att öppna upp en lokal för öppet landskap och det är en pelarkonstruktion längs med fasaden. Mellan pelarna så är det...