Hållbarhet

”Vi hoppas fler får upp ögonen”

En totalrenoverad gruva på Tekniska Museet ska visa en ny generation var samhällsbyggandet börjar. Efter hjälp från bland annat Cementa kan gruvnäringen nu visas upp…


”Vill bygga för ett hållbart samhälle”

NCC och energibolaget E.ON är överens om att om att bygga en ny kraftvärmeanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro. Anläggningen ska utgöra en del av en kretsloppsanläggning och…


Gudabenådat miljötänk i betong

Högt satta miljömål, släta fasadelement, löparbana på taket och komplicerad grundläggning för en kommande tunnelbanestation är betecknande för Torsplan 2. Därtill ett bra samarbete. Byggnaden…


Kortare bilköer med nytt system

Strängbetong har lanserat ett byggsystem för broar som baseras på prefabricerade och förspända brobalkar i olika utföranden. Med en spännvidd på 8–30 m lämpar sig balkarna för…


Plastavfall blir energi i produktionen

I en artikel med rubriken ”Här brinner plasten som du har sorterat” skriver Dagens Nyheter att en leverantör av plastavfall till Cementa i Slite kan…


Måndagsbloggen: Först ut är en hjälte!

”Är det en bra idé att bli och marknadsföra sig som ett miljövänligt företag i samhällsbyggnadsbranschen och satsa på miljövänliga produkter?” Den nya marknadschefen kommer…


Ny rapport om betongskador i vattenverk

Mikael Jacobsson på CBI Betonginstitutet har skrivit en rapport om betongskador i svenska vattenverk. I rapporten presenteras bilder på typiska betongskador och hur och var…


Algoritmer styr fastigheternas värme

I Karlshamn utnyttjas värmelagring för att minska energianvändningen. Tack vare att husen är byggda i betong i stället för lätta material är tekniken, som minskar CO2-utsläppen, fullt…


”Försöker alltid optimera logistikkedjan”

En ny cementfabrik ska ge Cemex snabbare och bättre leveranser. Stockholm- och Mälardalsregionen kommer att få sin cement levererad från Lettland i stället för Tyskland. – Vi…