Malten

Grön betong ger mörkgrönt boende

Skanska bygger ett äldreboende i Stockholm med enbart hållbara byggmaterial.
Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen

Riksbyggen mest hållbart – igen

Riksbyggen behåller förstaplatsen på Sustainable Brand Index B2B.
Lars-Göran Westerberg

Med plasmateknik mot noll växthusgaser

Vid Luleå tekniska universitet inleds ett forskningsprojekt med målet att ersätta fossila bränslen med eldrift i brännare.
Anne Solgaard

Grön allians ska öka norsk återvinning

Första betonggolvet har återvunnits i Norge.
Biomason

Dansk satsning på betong utan cement

Biomason tillverkar betong med bakterieproducerat "lim" i stället för cement.
Kristian Augusts gate 23

Hälften återvinns när Oslo-byggnad renoveras

FutureBuilt ska öka antalet klimatneutrala stadsområden med högkvalitativ arkitektur i Oslo.
Sigge Thernwall

Nominera till Sigges pris!

Den 16 februari går ansöknings- och nomineringstiden ut för Sigge Thernwalls Pris för hållbar samhällsbyggnad.
Cementa

Glädjebesked för Cementa

Mark- och miljödomstolen bifaller Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd.
Veronica Dahlquist och Therese Lindblom.

Nytt verktyg ska öka återvinningen

Swerock har beviljats medel för att utveckla ett verktyg för miljöriskbedömning vid återvinning i anläggningsprojekt.
Boverket

Byggsektorns miljöpåverkan ökar

Står för 10 till 30 procent av miljöpåverkan enligt Boverket.