Elementets uppgång och fall

I den nyligen avslutade utställningen Flygande betong på ArkDes i Stockholm fanns en avdelning kallad betongelementets fall. Men stämmer det? Har elementet fallit? Tidskriften...

Betong ger dig vingar

”Flygande betong” på ArkDes i Stockholm tar ett stort grepp kring betongelementets betydelse.

Tjäder först med Svanen

Strömskolan i Kinna är Sveriges första Svanenmärkta skola.