Priskategorier


Den 23 november äger årets Betonggala rum på Stockholm Waterfront. Den 21 april lämnades de sista nomineringarna in till jurygrupperna.

Nedan följer de olika kategorierna:

Årets Miljöpris
Sponsor: BASF
Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”

Årets Betongarkitekt 
Sponsor: Pigmentec
Kriterier: ”Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.”

Årets Betongkonstruktör
Sponsor: 
Linotol
Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”

Årets Betongentreprenör
Kriterier:
”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”

Årets Montageledare
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”

Årets Betongforskare 
Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”

Årets Betongdesigner
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit med kreativ betongdesign eller konst som sticker ut.”

Ung&Tung
Kriterier: ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Huvudsponsorer för Betonggalan:

Övriga sponsorer: BASF, Betongindustri, GCP, Kingspan Insulation, Kynningsrud Prefab, Linotol, Modern Betong, Peikko, Peri, Reckli, Safety Respect, Skandinaviska Byggelement, Sto Scandinavia, Strängbetong, Sika, Swerock, Trimble och Weber.