Priskategorier

Roger Andersson under Betonggalan 2017 som gick under temat ”Fashion Week”.

Årets Betonggala går av stapeln den 22 november på Waterfront i Stockholm. 

Nedan följer de olika kategorierna:

Årets Miljöpris
Sponsor: BASF
Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”

Årets Betongarkitekt 
Sponsor: Pigmentec
Kriterier: ”Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.”

Årets Betongkonstruktör
Sponsor: 
Linotol
Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”

Årets Betongforskare
Sponsor:
Sika
Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”

Årets Betongentreprenör
Sponsor: 
Swerock
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”

Ung&Tung
Sponsor: 
Prefabsystem
Kriterier: ”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Årets Montageledare
Sponsor: 
Bemix
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”

Årets Jämställdhetspris
Sponsor: 
Betongindustri
Kriterier: ”Ett företag eller en person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.”

Samtliga pristagare på Betonggalan 2017 hittar du här (länk). 

Huvudsponsorer för Betonggalan:

Övriga sponsorer: BASF, Betongindustri, Cemex, Finja Bemix, GCP, Doka, Kingspan Insulation, Kynninsgrud, Linotol, Modern Betong, Peikko, Prefabsystem, Reckli, Safety Respect, Skako, Skandinaviska Byggelement, Sto Scandinavia, Strängbetong, Sika, Swerock, Trimble och WSP.