Priskategorier


Den 23 november ägde 2017 års Betonggala rum på Stockholm Waterfront. 

Nedan följer de olika kategorierna:

Årets Miljöpris
Sponsor: BASF
Kriterier: ”Person, företag eller institution som under året aktivt bidragit till miljöförbättrande åtgärder eller kunskaper som inspirerar till miljöförbättring där betong varit en viktig del.”

Årets Betongarkitekt 
Sponsor: Pigmentec
Kriterier: ”Årets arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkt för bedömningen ska vara genomförda och färdigställda byggprojekt under senaste året (med viss tolerans tidsmässigt) där betong väsentligen bidragit till god arkitektur.”

Årets Betongkonstruktör
Sponsor: 
Linotol
Kriterier: ”Har under året varit konstruktionsansvarig för ett projekt där avancerade konstruktionslösningar i betong varit mest adekvata eller gjort stora insatser för betongkonstruktionens utveckling.”

Årets Betongforskare
Sponsor:
Sika
Kriterier: ”I första hand ansvarig för viktig forskning det senaste året. I andra hand vägs även tidigare forskningsinsatser in.”

Årets Betongentreprenör
Sponsor:
Swerock
Kriterier:
”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt fått ett utmärkt betongutförande, estetiskt och funktionellt eller på annat sätt bidragit till gjutteknikens utveckling.”

Ung&Tung
Sponsor:
Prefabsystem
Kriterier: 
”Person under 30 år som på ett tungt sätt bidragit till att utveckla branschen.”

Årets Montageledare
Sponsor:
Svensk Betong
Kriterier: ”Har under året aktivt bidragit till att ett speciellt projekt har lyckats utmärkt med prefabricerade betonglösningar.”

Årets Kulturpris
Kriterier: ”Har under året stått för särskilt värdefulla insatser inom litteratur, konst, konsthantverk, design, musik, sång, teater, film, dans, fotokonst, bildningsverksamhet, social hållbarhet och kulturminnesvård där betong som material, konstruktion, teknik eller som bransch uppmärksammats på ett kreativt, spännande eller tankeväckande sätt. Kulturpriset kan på speciella villkor även tilldelas grupp, organisation, förening och dylikt.”

Samtliga nominerade till Betonggalan 2017 hittar du här (länk). 

Huvudsponsorer för Betonggalan:

Övriga sponsorer: BASF, Betongindustri, Combimix, Contiga, Finja Bemix, GCP, Kingspan Insulation, Kynningsrud Prefab, Linotol, Modern Betong, Peikko, Peri, Reckli, Safety Respect, Skandinaviska Byggelement, Sto Scandinavia, Strängbetong, Sika, Swerock, Trimble och Weber.