Årets Jämställdhetspris 2019

Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk såväl som psykisk integritet.

Juryn: Karin Comstedt Webb, Cementa, Boel Hellman 3XN, Cecilia Holmström, Tengbom.

Sponsor: Betongindustri

Nominerade:

Tekniksprånget

Tekniksprånget.

Tekniksprånget
Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik som startats av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens. Programmet syftar till att säkra kompetensförsörjningen och intressera och motivera ungdomar till högre teknisk utbildning.

Cirka 200 arbetsgivare är med och erbjuder praktikplats på över 100 orter i Sverige. 50 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik och sedan söker till högskolan är unga kvinnor. Efter praktiken vill 80 procent studera vidare för att bli ingenjör. Hälften av dessa är kvinnor.

Amanda Eklund. Amanda Eklund, Serneke

Amanda Eklund är till vardags arbetsledare på Serneke i Göteborg. Trots sina 24 år har hon redan visat sitt brinnande engagemang och sin målmedvetenhet inför att locka fler kvinnor till byggbranschen och bidra till en positivt förändring vad gäller jämställdhet.

Amanda ser att fler kvinnor, både unga och äldre, behöver söka sig till branschen, att de som redan finns där behöver fler förebilder att inspireras från, att det behövs fler kvinnor i ledande positioner och att kvinnorna i branschen måste bli bättre på att lyfta och hjälpa varandra.

 För att driva dessa frågor och ha en plattform att verka från statade Amanda podcasten, Samhällsbyggnadskvinnor.

I podden samtalar Amanda med yrkesverksamma kvinnor i branschen för att lyfta fram dem och deras yrke och sprida deras erfarenheter och lärdomar till andra. Men också skapa förståelse för de många olika yrken som finns i branschen, och få upp fler kvinnors intresse att söka sig till dessa.