Om Tidskriften Betong

 

tidningarTidskriften Betong – den kreativa byggtidskriften

Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer nu med sex nummer per år. TS-upplaga är 4 800 ex.

Målgrupper:
Tidskriften når idag följande målgrupper:
Byggherrar: 1 215 st
Arkitekter: 1 129 st
Entreprenörer: 1 105 st
Konstruktörer: 708 st
Beslutsfattare: 361 st
Studenter: 253 st
Media: 105 st

Tidskriften Betong arbetar utifrån tre kärnvärden:

Tyngd – Tidskriften har ska med sina vetenskapliga artiklar och reportage tränga lite djupare.
Stolthet – Betongsektorn ska känna stolthet över hur deras material presenteras och tycka den är en bra talesman som de gärna visar för andra.
Kreativitet – Det finns alltid nya sätt att presentera fakta på och tidskriften ska kännas nytänkande och på väg någonstans.

Adress:
Tidskriften Betong
Storgatan 19
Box 55684
102 15 Stockholm

Fakturaadress:
Betong Media AB c/o BGC
Kund-id TRF 1012
FE 121
105 69 Stockholm

Org nr: 556813-4166

Redaktion:

Roger Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare
tel: 08-762 62 14, 0733-905519 epost: roger@betong.se

Johan Silfwerbrand, teknik- och kvalitetsredaktör
epost: johan.silfwerbrand@byv.kth.se

David Bogerius, medieredaktör
epost: david@betong.se

Jenny Almersdotter, art director
epost: jenny@frilanslayouten.se

Redaktionsråd:
Anders Lindvall, Akin Barin, Anna Jacobson, Arne Hellström, Dan Johansson, Erik Hellqvist, Hans Murman, Henrik Vinell, Ingvar Börtemark, Jerry Hedebratt, Joakim Gullmark, Kjell Wallin, Magnus Höij, Magnus Wallin, Margareta Redlund-Laninge, Michelle Trouchez, Ola Skoglund, Peter Åhman, Philip Bergerhoff, Sofie Eskilander, Sten Forsström, Thomas Widehag och Tove Lindblad.

Prenumerera på Tidskriften Betong! Sex nr/år för endast 595 kr!