ArkDes


Betong LIVE: Pedro Ignacio Alonso

Roger Andersson har träffat den chilenska arkitekten Pedro Ignacio Alonso som är en av kuratorerna bakom utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen”.


Betong ger dig vingar

Inblick: Just nu pågår utställningen ”Flygande betong” på ArkDes i Stockholm.