Arne HellströmFråga Experten: Bygga en betongtrappa?

Jag vill bygga en betongtrappa inomhus, i ett fritidshus på Gotland. Huset har kalkstensgolv och jag vill att den solida känslan fortsätter upp i trappan…


Fråga Experten: Betongpannors livslängd?

Jag upprätar en rivnings- och demonteringsbeskrivning där vi har tankar om återvinning av vissa byggdelar, bl a betongpannor på tak. Huset som skall rivas är…Fråga Experten: Fuktproblem med prefabricerat?

Har en prefabricerad ytterväggskonstruktion för flerbostadshus bestående av betongelement/mineralullsisolering/lättbetong och fasadskikt av puts liknande fuktproblem som ”enstegstätade putsfasader på regelstomme”? /Kjell Fasader som skadats är lätta väggar…