Betongbruden

Damen i GPS:en

Följ Åsa ”Betongbruden” Karlströms blogg på betong.se.


En dyster blogg

Åsa ”Betongbruden” Karlström skriver om sorgen över en hastig bortgången kollega.En bra dag

Följ ”Betongbruden” Åsa Karlströms blogg på betong.se.

Dåligt väder

Följ ”Betongbruden” Åsa Karlström på betong.se!