Betongbruden


Betongbrudens sexårsdag

Åsa ”Betongbruden” Karlström ser tillbaka på sex år av glädje, frustration, ilska och trötthet.


Betongbruden på storgjutning

2000 kubikmeter undervattensgjutning med fyra pumpar och ett 15-tal betongbilar förberedde för ”guldbron”.