betongindikatorn

Fortsatt ökning av betongproduktionen

Betongproduktionen i Sverige fortsätter att öka även under årets andra tertial. Svensk Betongs betongindikator visar en ökning med åtta procent.
Fortsatt ökad betongproduktion

Svensk Betongs Betongindikator för sommarmånaderna juni, juli och augusti visar att den totala betongproduktionen i landet växer kraftigt, vilket bekräftar den ökning av betongproduktionen som…